×

Gion Peder Thöni (1921–2014) è mort

Igl anteriour scolast secundar, scribent e cumponist Gion Peder Thöni da Stierva, tgi abitava digl 1954 giu Riehen cantung Basilea martgea, è mort an sonda seira ainten la tgesa da vigls Dominikushaus a Riehen.

Südostschweiz
Dienstag, 04. November 2014, 01:00 Uhr

Thöni, en Rumantsch cun corp ed olma, era ena grond luvraint sen camp cultural. Dalla sia plema dareivan: toms da poesias, igl codesch voluminous «Tranter stgeir e cler», igl tom d’istorgias curtas «Fultscheidas e raschladas», la «Grammatica digl idiom da Surmeir», «Las detgas da Vaz e da Surses». E sch’ins painsa siva pi manedlamaintg, alloura fissigl dalunga dad aschuntar las nundumbrevlas contribuziuns per igls «Noss suloms» e «Calenders surmirans» scu er per las gasettas rumantschas. Gion Peder Thöni veva er scretg divers carnets OSL per las scolas an Surmeir.

E sper la lirica e la prosa èn er cumparias tractats historics. Igl trepasso ò per exaimpel perscruto minuziousamaintg l’istorgia digls caputschigns an Surmeir, la schi numnada Missione retica. Differentas belas contribuziuns ainten igls toms blos digl «Radioscola» portan la sia sottascripziun, scu per exaimpel l’emissiun «Igl davos mulegn d’ava an Surmeir» ni «Rastaler, en mastier tgi mora or!»

Gion Peder Thöni scu redacter digl «Noss sulom» veva er intimo ed accumpagnea oters talents dalla litteratura, scu igl sies convaschign Tona Candreia, Alois Janutin ni Mila Gschwind-Cotti.

Ans ragurdagn er da Gion Peder Thöni scu valent cumponist. Nos chors rumantschs cantan varsaquantas canzuns digl componist, organist, dirigent, scribent e poet da Stierva. En’ancunaschainta è «Ave maris stella» tgi niva regularmaintg cantada digl Chor viril Alvra. Er la davosa cronica digl chor da vallada sa basa sen las retschertgas digl trepasso.

Gion Peder Thöni derivava d’ena famiglia da pours, è sto scolast primar e pi tard secundar ainten igls sequents lias: Vaz, Alvaschagn, Casti, Alvagni e Riehen. Er a Riehen è igl trepasso sper igls angaschamaints famigliars e professiunals s’angaschea per l’egna u l’otra societad culturala scu dirigent ed organist.

A nous resta da condolar alla famiglia an malancurada e da deir angraztg fitg per l’enorma prestaziun tgi lascha anavos bels fastezs visibels.

Linard Candreia

Kommentar schreiben

Kommentar senden